Hvordan kan jeg endre hvilken meritt som vises på svaret mitt?