Miten Quorassa suhtaudutaan sisältöön, jossa kannatetaan tietynlaista vahingollista toimintaa?